FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७८ विनियोजन ऐन २०७८ ७८।७९ 06/30/2021 - 17:40 PDF icon 2आर्थिक ऐन २०७८.pdf, PDF icon 3विनियोजन ऐन-२०७८.pdf
कोरोना संक्रमितहरुको उद्दार तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 06/11/2020 - 14:10 PDF icon कोरोना संक्रमितहरुको उद्दार तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधी २०७६.pdf
नँया तथा स‌ंशाेधित कार्यविधि ७६/७७ 06/11/2020 - 13:59 PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ‘पहिलो संशोधन’.pdf, PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय(पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon तातोपानी भन्सार सुख्खा बन्दरगाह मजदुर व्यवस्थापन कार्यविधि – २०७६.pdf
भोटेकोशी गाउँपालिकाको प्रेश सल्लाहकार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 14:17 PDF icon press_salahakar.pdf
भोटेकोशी गाउँपालिकाको कानुनी सल्लाहकार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 14:16 PDF icon kanuni_salahakar.pdf
भोटेकोशी गाउँपालिकाको कानुनी सल्लाहकार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 14:16 PDF icon kanuni_salahakar.pdf
आर्थिक एेन विनियाेजन एेन ७६/७७ 07/16/2019 - 12:11 PDF icon final_आर्थिक ऐन २०७६.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
अार्थिक एेन ७५/७६ 09/27/2018 - 20:22 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf, PDF icon सहकारी एेन २०७५.pdf
कार्यविधि ७५/७६ 07/12/2018 - 15:14 PDF icon १ गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf, PDF icon २ गाउँ- सभा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon ३ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon ५ भोटेकोशी गाउपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon ६ स्थानीय राजपत्रको २०७५.pdf
एेन ७५/७६ 07/12/2018 - 15:10 PDF icon १ भोटेकोशी गाउपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf, PDF icon २ कर्षि व्यवसाय पर्वद्धन ऐन २०७५.pdf, PDF icon ३ भोटेकोशी गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५”.pdf, PDF icon ४ भोटेकोशी गाउपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf, PDF icon ५ भोटेकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf, PDF icon ६ भोटेकोशी गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf, PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf