FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१३ औँ गाउँसभाको निर्णयहरु

८०/८१ 01/16/2024 - 10:54 PDF icon 13 gaun sabha.pdf

२०८० पौष २६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 01/14/2024 - 02:26 PDF icon push 26.pdf

२०८० पौष २० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 01/07/2024 - 10:17 PDF icon paush 20.pdf

२०८० मंसिर २४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 12/11/2023 - 11:16 PDF icon mangsir 24.pdf

२०८० कार्तिक २२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 11/10/2023 - 10:12 PDF icon kartik 22.pdf

२०८० असोज १७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 10/06/2023 - 10:09 PDF icon asoj 17.pdf

२०८० भाद्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 09/08/2023 - 12:12 PDF icon bhadra 21.pdf

२०८० श्रावण २२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 08/09/2023 - 12:01 PDF icon shrawan 22.pdf

२०८० श्रावण 3२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 07/18/2023 - 12:07 PDF icon shrawan 32.pdf

२०८० असार १७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 07/04/2023 - 11:59 PDF icon asar 17.pdf

Pages