FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लिस्तिकाेट दुगुनागढी माउण्टेन टेल रेस देश ब्यापी खुल्ला प्रतियाेगिता

करार सेवामा जनशक्त्ति लिने सम्बन्धी सूचना

सुपरिवेक्षक र गणककाे नतिजा प्रकाशन

दस्तावेज: 

निर्वाचन आयाेगकाे सूचना

सुपरिवेक्षक र गणक परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सुपरिवेक्षक तथा गणक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

आ व २०७६।०७७ काे लेखापरिक्षण सम्बन्धमा ।

नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

निजी आवास पुननिर्माण तथा प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई पुननिर्माण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

निजी आवास पुननिर्माण तथा प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई पुननिर्माण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

उद्यम विकास सहजकर्ता पदकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धि सूचना

उद्यम विकास सहजकर्ता पदकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धि सूचना