FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सहभागी पठाईदिने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

दस्तावेज: 

भोटेकोशी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र दर्ता भई कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आ.व. २०८०/०८१ मा संचालन गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (कागती खेतीको विरुवा लागि)

दस्तावेज: 

Application for Trainee Engineer

दस्तावेज: 

सेवा करारमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

योजना सम्पन्न गर्ने गराउने बारे

योजना छनौट गरि पठाउने सम्बन्धमा