FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दोलखा बाट प्रकाशित प्रस्ताव आव्हानको सूचना

प्रस्तावना आव्हानको म्याद थम गरिएकाे सूचना

बाेलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा सम्बन्धमा ।

लेखा परिक्षक तोकिएको सम्बन्धमा

दर भाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

लेखा परिक्षणको लागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: