FAQs Complain Problems

८०/८१

कृषि संजाल गठन सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

चिया/कफी प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

११४ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

सहभागी पठाईदिने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धि सूचना ।

आपाङ्ग परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रममा छनौट भएको सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: