FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

+२ वा स्नातकमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सार्वजनिक सुचना ।

सिम्बोल नं कायम तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सार्वजनिक सुचना ।

मेलमिलापकर्ताहरु सुचिकृत हुने तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा ।

विद्यालयहरुको लेखापरिक्षण सम्बन्धि सूचना ।

सेवा करारमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना सम्बन्धमा ।

कृषि विकास सम्बन्धि निवेदन माग संकलन सम्बन्धि सूचना ।

लसुन प्याज खेति प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Pages