FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधीहरू

फोटो नाम थर पद फोन इमेल
पासाङ नुर्पु शेर्पा गाउँपालिका अध्यक्ष 9851018369
lpasang142@gmail.com
दिछेन शेर्पा गाउँपालिका उपाध्यक्ष 9849143008
sdichhen@gmail.com
साङ्बु लामा १ नं. वडा अध्यक्ष 9860708518
bhotekoshirm1@gmail.com
कुमार श्रेष्ठ २ नं. वडा अध्यक्ष 9851024593
kumarshrest@gmail.com
निमा सोना शेर्पा ३ नं. वडा अध्यक्ष 9851192770
bhotekoshirm3@gmail.com
टासी शेर्पा ४ नं. वडा अध्यक्ष 9843167212
bhotekoshirm4@gmail.com
दावा त्यम्बा तामाङ ५ नं. वडा अध्यक्ष 9851002697
bhotekoshirm5@gmail.com
आङछिरीङ शेर्पा कार्यपालिका सदस्य 9851049298
info@bhotekoshimun.gov.np
बच्चु घतानी कार्यपालिका सदस्य/प्रवक्ता 9849568835
info@bhotekoshimun.gov.np
पम्फा वि क कार्यपालिका सदस्य/वडा नं १ वडा सदस्य 9749439391
info@bhotekoshimun.gov.np
रुपा रिमाल लाम्घाते कार्यपालिका सदस्य/वडा नं ३ वडा सदस्य 9867062669
info@bhotekoshimun.gov.np
जमुना थामी कार्यपालिका सदस्य/वडा नं ४ वडा सदस्य 9849243286
info@bhotekoshimun.gov.np
निमि शेर्पा कार्यपालिका सदस्य/वडा नं ५ वडा सदस्य 9848831422
info@bhotekoshimun.gov.np
फुर्पा शेर्पा वडा नं १ वडा सदस्य 9849925998
info@bhotekoshimun.gov.np
रुपेश वहादुर प्रधान वडा नं १ वडा सदस्य 9851104065
info@bhotekoshimun.gov.np
विष्णु तामाङ वडा नं १ वडा सदस्य 9808626112
info@bhotekoshimun.gov.np
कल्पी वि क वडा नं २ वडा सदस्य 9843769277
info@bhotekoshimun.gov.np
चेङा शेर्पा वडा नं २ वडा सदस्य 9845055235
info@bhotekoshimun.gov.np
सुनिता श्रेष्ठ वडा नं २ वडा सदस्य 9869716507
info@bhotekoshimun.gov.np
मंगल जित थामी वडा नं २ वडा सदस्य 9860068630
info@bhotekoshimun.gov.np
काले तामाङ वडा नं ३ वडा सदस्य 9840520350
info@bhotekoshimun.gov.np
सोना शेर्पा वडा नं ३ वडा सदस्य 9843090824
info@bhotekoshimun.gov.np
माया तामाङ वडा नं ३ वडा सदस्य 9843790349
info@bhotekoshimun.gov.np
फुल माया कामी वडा नं ४ वडा सदस्य 9840275540
info@bhotekoshimun.gov.np
ल्हाछिरी शेर्पा वडा नं ४ वडा सदस्य 9840125875
info@bhotekoshimun.gov.np
सुकु शेर्पा वडा नं ४ वडा सदस्य 9843928477
info@bhotekoshimun.gov.np
जित वहादुर कार्की वडा नं ५ वडा सदस्य 9860894462
info@bhotekoshimun.gov.np
फुलमती वि क वडा नं ५ वडा सदस्य 9862196523
info@bhotekoshimun.gov.np
ठिवाङ शेर्पा वडा नं ५ वडा सदस्य 9845990529
info@bhotekoshimun.gov.np