FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( Electronic Sealed Quotation)

दस्तावेज: 

बोलपत्र आव्हानको सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र पुन आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: 

बाेल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना

झिर्पुु खानेपानी तथा सरसफाई याेजना

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना

बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना

बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: 

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना

बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना