FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र पुन आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: 

बाेल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना

झिर्पुु खानेपानी तथा सरसफाई याेजना

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना

बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना

बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: 

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना

बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना

बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: 

पशु उपचार सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत अौषधी खरीद र कृषि सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जातका तरकारी बिउ खरिद सम्बन्धि बाेलपत्र

पशु उपचार सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत अौषधी खरीद र कृषि सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जातका तरकारी बिउ  खरिद सम्बन्धि बाेलपत्र

ढुङ्गा गिटी बालुवा पत्रे ढुङ्गा तथा जडीबुटी स‌ंकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना

ढुङ्गा गिटी बालुवा पत्रे ढुङ्गा तथा जडीबुटी स‌ंकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: