FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाले प्रदान गरेका सेवाहरू प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

छु
67% (4 votes)
छैन
17% (1 vote)
केहि मात्र
17% (1 vote)
Total votes: 6