FAQs Complain Problems

७९/८०

सहभागी पठाईदिने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

दस्तावेज: 

भोटेकोशी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र दर्ता भई कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आ.व. २०८०/०८१ मा संचालन गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

२०८० जेठ १२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

गणतन्त्र दिवसको शुभकामना

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (कागती खेतीको विरुवा लागि)

दस्तावेज: