FAQs Complain Problems

७९/८०

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका/ डायलासीस गरैको व्यक्ति हरुलाई भुक्तानी दीएको नामावली

दस्तावेज: 

२०८० असार १७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

दस्तावेज: 

सेवा करारमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

तहवृद्धि सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बाह्रौँ गाउँसभा बस्ने सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: