FAQs Complain Problems

७७/७८

आ व २०७७।०७८ तेश्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरु

आठौं गाउँसभा सम्बन्धमा

वार्षिक परिक्षाकाे मूल्याङ्कन र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

काेभिड १९ विरुद्ध खाेप भेराे सेलकाे पहिलाे डाेज लगाउने बारे सूचना ।

जरुरी सूचना

दस्तावेज: 

लागत साझेदारीमा चौरी संरक्षण कार्यक्रम