FAQs Complain Problems

८०/८१

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना सम्बन्धमा ।(रेडियोग्राफर)

दस्तावेज: 

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।(दोस्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

दस्तावेज: 

Invitation for Electronic Bids

दस्तावेज: 

१३ औँ गाउँसभाको निर्णयहरु

दस्तावेज: 

Invitation for Electronic Bids

Invitation for Electronic Bids

दस्तावेज: 

२०८० पौष २६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सार्वजनिक सुचना ।

दस्तावेज: