FAQs Complain Problems

८०/८१

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धि सूचना ।

आपाङ्ग परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रममा छनौट भएको सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

बाबुआमा बिहिन बालबालिका सरक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धि सूचना ।

निवेदन माग संकलन सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

Invitation for Electronic Bids (Office Solar Backup)

दस्तावेज: 

लेखा परिक्षणको लागि सुचिकृत गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Invitation for Electronic Bids

दस्तावेज: