FAQs Complain Problems

७७/७८

सिलबन्दी दरभाउपत्र पुन आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: 

बाेल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना

झिर्पुु खानेपानी तथा सरसफाई याेजना

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना

बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना

करार सेवामा जनशक्त्ति लिने सम्बन्धी सूचना

सुपरिवेक्षक र गणककाे नतिजा प्रकाशन

दस्तावेज: 

निर्वाचन आयाेगकाे सूचना