FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना सम्बन्धमा ।(रेडियोग्राफर)

दस्तावेज: 

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।(दोस्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

दस्तावेज: 

Invitation for Electronic Bids

दस्तावेज: 

Invitation for Electronic Bids

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सार्वजनिक सुचना ।

दस्तावेज: 

Invitation for Electronic Bids

दस्तावेज: 

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

निवेदन माग संकलन सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: