FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (कागती खेतीको विरुवा लागि)

दस्तावेज: 

Application for Trainee Engineer

दस्तावेज: 

सेवा करारमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

योजना सम्पन्न गर्ने गराउने बारे

योजना छनौट गरि पठाउने सम्बन्धमा

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चौतारा सिन्धुपाल्चोक बाट सवारी साधनहरुको स्वामित्व दावी गर्न आह्वाण गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( Electronic Sealed Quotation)

दस्तावेज: 

किसान सूचीकरण सहजकर्ता(गणक) को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

दस्तावेज: