FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जनता आवास कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

आ.व २०७९/०८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

दस्तावेज: 

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका/ डायलासीस गरैको व्यक्ति हरुलाई भुक्तानी दीएको नामावली

दस्तावेज: 

सेवा करारमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

तहवृद्धि सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बाह्रौँ गाउँसभा बस्ने सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

सहभागी पठाईदिने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

दस्तावेज: 

भोटेकोशी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र दर्ता भई कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आ.व. २०८०/०८१ मा संचालन गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: