FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८० भाद्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 09/08/2023 - 12:12 PDF icon bhadra 21.pdf

२०८० श्रावण २२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 08/09/2023 - 12:01 PDF icon shrawan 22.pdf

२०८० श्रावण 3२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 07/18/2023 - 12:07 PDF icon shrawan 32.pdf

२०८० असार १७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 07/04/2023 - 11:59 PDF icon asar 17.pdf

२०८० असार १ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 06/18/2023 - 17:21 PDF icon असर १.pdf

२०८० जेठ १२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 05/30/2023 - 01:17 PDF icon जेठ १२ गतेको कार्यपालिका बैठक निर्णयहरु.pdf

२०८० बैशाख ३१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 05/16/2023 - 07:16 PDF icon बैशाख ३१ गतेको कार्यपालिका बैठक निर्णयहरु.pdf

२०७९ चैत्र २० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 04/04/2023 - 10:38 PDF icon २०७९ चैत्र २० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

2079 चैत्र २ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय

७९/८० 03/19/2023 - 11:10 PDF icon २०७९ चैत्र २ को कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

2079 फागुन २३ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय

७९/८० 03/09/2023 - 10:50 PDF icon 2079 फागुन २३ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

Pages