FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८० असार १ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 06/18/2023 - 17:21 PDF icon असर १.pdf

२०८० जेठ १२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 05/30/2023 - 01:17 PDF icon जेठ १२ गतेको कार्यपालिका बैठक निर्णयहरु.pdf

२०८० बैशाख ३१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 05/16/2023 - 07:16 PDF icon बैशाख ३१ गतेको कार्यपालिका बैठक निर्णयहरु.pdf

२०७९ चैत्र २० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 04/04/2023 - 10:38 PDF icon २०७९ चैत्र २० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

2079 चैत्र २ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय

७९/८० 03/19/2023 - 11:10 PDF icon २०७९ चैत्र २ को कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

2079 फागुन २३ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय

७९/८० 03/09/2023 - 10:50 PDF icon 2079 फागुन २३ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

२०७९ माघ २४ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय

७९/८० 02/15/2023 - 16:56 PDF icon 2079 माघ २४ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

२०७९ पौष १४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 01/01/2023 - 13:30 PDF icon २०७९ पौष १४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

२०७९ मंसिर १५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 12/03/2022 - 13:28 PDF icon २०७९ मंसिर १५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

२०७९ कार्तिक १८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 11/07/2022 - 13:26 PDF icon २०७९ कार्तिक १८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

Pages