FAQs Complain Problems

वडा नं ४, फुल्पिङकट्टि

वडा पदाधिकारीहरू

टासी शेर्पा
Phone: 9843167212
Email:
bhotekoshirm4@gmail.com
पद :
४ नं. वडा अध्यक्ष
जमुना थामी
Phone: 9849243286
Email:
info@bhotekoshimun.gov.np
पद :
कार्यपालिका सदस्य/वडा नं ४ वडा सदस्य
फुल माया कामी
Phone: 9840275540
Email:
info@bhotekoshimun.gov.np
पद :
वडा नं ४ वडा सदस्य
ल्हाछिरी शेर्पा
Phone: 9840125875
Email:
info@bhotekoshimun.gov.np
पद :
वडा नं ४ वडा सदस्य
सुकु शेर्पा
Phone: 9843928477
Email:
info@bhotekoshimun.gov.np
पद :
वडा नं ४ वडा सदस्य