FAQs Complain Problems

वडा नं ४, फुल्पिङकट्टि

वडा पदाधिकारीहरू

टासी शेर्पा
४ नं. वडा अध्यक्ष
9843167212
bhotekoshirm4@gmail.com
जमुना थामी
कार्यपालिका सदस्य/वडा नं ४ वडा सदस्य
9849243286
info@bhotekoshimun.gov.np
फुल माया कामी
वडा नं ४ वडा सदस्य
9840275540
info@bhotekoshimun.gov.np
ल्हाछिरी शेर्पा
वडा नं ४ वडा सदस्य
9840125875
info@bhotekoshimun.gov.np
सुकु शेर्पा
वडा नं ४ वडा सदस्य
9843928477
info@bhotekoshimun.gov.np