FAQs Complain Problems

वडा नं ३, ताताेपानी

वडा पदाधिकारीहरू

निमा सोना शेर्पा
Phone: 9851192770
Email:
bhotekoshirm3@gmail.com
पद :
३ नं. वडा अध्यक्ष
रुपा रिमाल लाम्गाते
Phone: 9867062669
Email:
info@bhotekoshimun.gov.np
पद :
कार्यपालिका सदस्य/वडा नं ३ वडा सदस्य
काले तामाङ
Phone: 9840520350
Email:
info@bhotekoshimun.gov.np
पद :
वडा नं ३ वडा सदस्य
सोना शेर्पा
Phone: 9843090824
Email:
info@bhotekoshimun.gov.np
पद :
वडा नं ३ वडा सदस्य
माया तामाङ
Phone: 9843790349
Email:
info@bhotekoshimun.gov.np
पद :
वडा नं ३ वडा सदस्य