FAQs Complain Problems

वडा नं १, लिस्ति

वडा पदाधिकारीहरू

साङ्बु लामा
१ नं. वडा अध्यक्ष
9860708518
bhotekoshirm1@gmail.com
पम्फा वि क
कार्यपालिका सदस्य/वडा नं १ वडा सदस्य
9749439391
info@bhotekoshimun.gov.np
फुर्पा शेर्पा
वडा नं १ वडा सदस्य
9849925998
info@bhotekoshimun.gov.np
रुपेश वहादुर प्रधान
वडा नं १ वडा सदस्य
9851104065
info@bhotekoshimun.gov.np
विष्णु तामाङ
वडा नं १ वडा सदस्य
9808626112
info@bhotekoshimun.gov.np