FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाले प्रदान गरेका सेवाहरू प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

छु
52% (23 votes)
छैन
32% (14 votes)
केहि मात्र
16% (7 votes)
Total votes: 44