FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाले प्रदान गरेका सेवाहरू प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

छु
50% (14 votes)
छैन
29% (8 votes)
केहि मात्र
21% (6 votes)
Total votes: 28