भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

शिक्षक तथा कर्मचारीको प्रथम च‌ैामासिक निकासा ०७५।०७६