FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

आ व २०७८।०७९ का कार्यविधिहरु

कोरोना संक्रमितहरुको उद्दार तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधी २०७६

भोटेकोशी गाउँपालिकाको कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको भाइरस संक्रमितहरुको उद्दार तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधी –२०७६ 

नँया तथा स‌ंशाेधित कार्यविधि

“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ‘पहिलो संशोधन’

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय(पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५

तातोपानी भन्सार सुख्खा बन्दरगाह मजदुर व्यवस्थापन कार्यविधि – २०७६