FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

आ व २०७८।०७९ का कार्यविधिहरु

कोरोना संक्रमितहरुको उद्दार तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधी २०७६

भोटेकोशी गाउँपालिकाको कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको भाइरस संक्रमितहरुको उद्दार तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधी –२०७६