FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको निर्णय

१३ औँ गाउँसभाको निर्णयहरु

दस्तावेज: 

२०८० पौष २६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

दस्तावेज: 

२०८० पौष २० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

दस्तावेज: 

२०८० मंसिर २४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

दस्तावेज: 

२०८० कार्तिक २२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

दस्तावेज: 

२०८० असोज १७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

दस्तावेज: 

२०८० भाद्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

दस्तावेज: 

२०८० श्रावण २२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

दस्तावेज: 

२०८० श्रावण 3२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

दस्तावेज: 

२०८० असार १७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

दस्तावेज: