FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरू

राम मान सिंह वडा सचिव 9841079702 bhotekoshirm2@gmail.com
टेक प्रसाद अधिकारि वडा सचिव 9867817490 bhotekoshirm5@gmail.com
पुजा बजगाईं उद्यम विकास सहजकर्ता 9849817434 info@bhotekoshimun.gov.np
योगेन्द्र अयडी उद्यम विकास सहजकर्ता 9843981521 info@bhotekoshimun.gov.np
मनिषा प्रधान पोषण स्वयमसेवक 9849792814 manisha.pradhan2022@gmail.com
अनिल तामाङ एम्बुलेन्स चालक 9865993510 info@bhotekoshimun.gov.np
दिपे तामाङ एम्बुलेन्स चालक 9843010565 info@bhotekoshimun.gov.np
नवराज शाख हल्का सवारी चालक 9800000000 info@bhotekoshimun.gov.np
सोनाम शेर्पा हल्का सवारी चालक - info@bhotekoshimun.gov.np
सपना कार्की कार्यालय सहयाेगी 9840777882 info@bhotekoshimun.gov.np
सृजना पौडेल कार्यालय सहयाेगी 9869061054 info@bhotekoshimun.gov.np
ज्योती प्रधान कार्यालय सहयाेगी 9840853828 info@bhotekoshimun.gov.np
विजय लामा कार्यालय सहयाेगी 9840450208 info@bhotekoshimun.gov.np
बिकल लामा स्वकीय सचिव 9840906501 info@bhotekoshimun.gov.np
बुट्टी शेर्पा स्वकीय सचिव - info@bhotekoshimun.gov.np
पासाङ तेम्बा तामाङ कार्यालय सहयाेगी 9819449810 bhotekoshirm5@gmail.com
कुल बहादुर प्रधान कार्यालय सहयाेगी 9849768366 bhotekoshirm1@gmail.com
ममता राउत कार्यालय सहयाेगी 9861953384 bhotekoshirm2@gmail.com
जुना माया थामी(तामाङ) कार्यालय सहयाेगी 9864260163 bhotekoshirm2@gmail.com
कमल कुमार काफ्ले कार्यालय सहयाेगी 9843055504 bhotekoshirm3@gmail.com
अस्मिता पौडेल कार्यालय सहयाेगी 9844469155 bhotekoshirm3@gmail.com
रबिना बुढाथोकी कार्यालय सहयाेगी 9843056879 bhotekoshirm4@gmail.com
पेम्बा तामाङ कार्यालय सहयाेगी - bhotekoshirm4@gmail.com

Pages