FAQs Complain Problems

भोटेकोशी गाउँपालिकामा आ‍‌ व २०७५-०७६ तृतीय चैामासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको सूची ।

भोटेकोशी गाउँपालिकामा आ‍‌ व २०७५-०७६ तृतीय चैामासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको सूची ।

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: