भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

उद्याेग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री अरुण प्रसाद नेपाल ।