FAQs Complain Problems

वडा न‌ं ५, मार्मिङ

वडा पदाधिकारीहरू

दावा त्यम्बा तामाङ
Phone: 9851002697
Email:
bhotekoshirm5@gmail.com
पद :
५ नं. वडा अध्यक्ष
निमि शेर्पा
Phone: 9848831422
Email:
info@bhotekoshimun.gov.np
पद :
कार्यपालिका सदस्य/वडा नं ५ वडा सदस्य
फुलमती वि क
Phone: 9862196523
Email:
info@bhotekoshimun.gov.np
पद :
वडा नं ५ वडा सदस्य
जित वहादुर कार्की
Phone: 9860894462
Email:
info@bhotekoshimun.gov.np
पद :
वडा नं ५ वडा सदस्य
ठिवाङ शेर्पा
Phone: 9845990529
Email:
info@bhotekoshimun.gov.np
पद :
वडा नं ५ वडा सदस्य