FAQs Complain Problems

वडा न‌ं ५, मार्मिङ

वडा पदाधिकारीहरू

दावा त्यम्बा तामाङ
५ नं. वडा अध्यक्ष
9851002697
bhotekoshirm5@gmail.com
निमि शेर्पा
कार्यपालिका सदस्य/वडा नं ५ वडा सदस्य
9848831422
info@bhotekoshimun.gov.np
फुलमती वि क
वडा नं ५ वडा सदस्य
9862196523
info@bhotekoshimun.gov.np
जित वहादुर कार्की
वडा नं ५ वडा सदस्य
9860894462
info@bhotekoshimun.gov.np
ठिवाङ शेर्पा
वडा नं ५ वडा सदस्य
9845990529
info@bhotekoshimun.gov.np