भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
पूर्ण बहादुर शाखकर्मी कार्यकारी अधिकृत प्रशासन 9865455817
शम्भु पौडेल सव इन्जिनियर ९६२११६३३६६
दिपेन्द्र रेग्मी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन regmidipendra@gmail.com 9851147221
नकुल के.सी. शिक्षा सहायक प्रमुख ९८४३१६७१८७
रत्न माया जिरेल नायब प्राविधिक सहायक कृषि शाखा 9861030421
अमृता रार्इ नायब प्राविधिक सहायक कृषि शाखा 9842486360