भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत