भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृदिद्वका लागि भावी योजना निर्माण सम्बन्धी दुई दिने शैक्षिक सम्मेलन