भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

लोकसेवा तयारी कक्षाको समापन ।