भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

माननीय श्री अग्नि प्रसाद सापकोटा ज्यू को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत विनियोजित बजेट २५ लाखको नारायणथान पर्यटकीय गोरेटो बाटोको उपभोक्ता समिति टासी शेर्पाको अध्यक्षतामा टोल बासीहरुको भेला भई गठन भयो