भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

भोटेकोशी गाउँपालिका –३ अन्र्तगत नाम्थाङ बोक्चेनमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई कार्यालयको स्थापना र अाधारभूत स्वास्थ्य सेवाको शुभारम्भ ।