भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

भोटेकोशी गाउँपालिका को प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत श्री दीपेन्द्र रेग्मी र सह लेखापाल श्री प्रमोद चन्द्र डाँगी ज्युलाई बिदाइ र नयाँ प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत श्री मोहन प्रसाद निरौला ज्युलाई स्वागत कार्यक्रम का केहि झलकहरु