भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

भोटेकोशी गाउँपालिका को नक्सा

आर्थिक वर्ष: