भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

न्यायिक समिति, वडा अध्यक्ष र मेलमिलापकर्ताहरु बिच सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धि अनुभव आदान प्रदान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम ।