भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविरका केही तस्वीरहरु